Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Правна програма
пронајди

Паралелно се подготвени два Предлог-закони за бесплатна правна помош од страна на Министерството за правда на РМ

Фондацијата Отворено општество – Македонија и овластените здруженија за бесплатна правна помош: Македонско здружение на млади правници – Скопје, Национален Ромски Центар – Куманово, Рома С.О.С – Прилеп, Младински културен центар – Битола, ЕХО – Штип и Избор – Струмица сметаат дека е неопходна суштинска реформа на системот за бесплатна правна помош. Па така, подготвениот Предлог-закон за бесплатна правна помош од страна на работната група формирана од Министерството за правда минатата година е тој кој што треба да биде достапен за предлози во консултативниот процес. Наместо овој Предлог-закон, Министерството за правда подготвило сосема друг текст на Предлог-закон за бесплатна правна помош кој во суштина е само адаптација и дополнување на посотојниот Закон за бесплатна правна помош со одредбите од Законот за правда на децата.

Организациите, почитувајќи го рокот од 10 дена за доставување на коментари на Предлог-законите кои се објавени на единствениот национален електронски регистар (ЕНЕР), доставија коментар врз основа на тригодишното искуство од работата како овластени здруженија за бесплатна правна помош.