Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ПРВА СЕСИЈА НА БУЏЕТСКИОТ ФОРУМ ВО ОПШТИНА СТРУГА

На 16 ноември 2016 година (среда), во хотел Мираж во Струга, со почеток во 13 часот, ќе се одржи прва сесија од буџетскиот форум во општина Струга. Одржувањето на форумот е можност граѓаните на општината да се запознаат со реализацијата на програмите и буџетот од 2016 година, со што се поттикнува транспарентото работење и отчетноста од работата на општинската администрација. Граѓаните ќе се вклучат во разгледување на планирани програми и буџет за 2017 година при што ќе имаат можност да даваат свои предлози и да приоритизираат за иницијативи од нивен интерес.

Граѓанските и буџетските форуми во општина Струга ги имплементира Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество - Македонија во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните.

Клучни зборови

| општини