Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Правна програма
пронајди

Овластените здруженија за обезбедување претходна правна помош овозможуваат правна заштита на лицата жртви на семејно насилство

До Македонското здружение на млади правници (МЗМП) се почесто се обраќаат лица жртви на семејно насилство заради заштита од насилството и преземање на соодветни мерки против сторителот. МЗМП е дел од неформалната мрежа на овластени здруженија за бесплатна правна помош и го користи Законот за бесплатна правна помош и веќе воспоставениот систем на бесплатна правна помош, за да им помогне на жртвите да обезбедат основни правни информации за начините на кои може да се заштитат од насилството и им овозможува правна помош во комплетирањето на барањето за бесплатна правна помош. 

Клучни зборови

| право