Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

Половина од граѓаните не знаат дека постои Закон за слободен пристап до информации
Повеќе од половина, односно 52,3 отсто од граѓаните, не слушнале дека постои Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, иако истиот е донесен пред седум години. Од друга страна, голем дел од службениците кои располагаат со информации од јавен карактер, се плашат да дадат одредена информација. Ова го покажуваат резултатите од последното истражување на примената на Законот, презентирани на 27-ми септември 2013 година, по повод 28-ми септември, Меѓународниот ден на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Во истражувањето, спроведено во периодот август - септември 2013, беа вклучени 1228 граѓани и 446 иматели на информации од јавен карактер. Од резултатите, произлегува дека само 18 отсто од граѓаните побарале пристап до информации, а само половина од нив добиле одговор. Дури 52,3 отсто од граѓаните воопшто не слушнале дека постои Закон за слободен пристап до информации. Данче Даниловска од правната програма на ФООМ, нагласи дека овој процент, иако е намален во однос на 2009 година, сепак не е доволен и целосно ја оправдува потребата од јавна кампања која ФООМ ја побара од надлежните уште пред три години.

Претставувајќи ги резултатите од истражувањето кои се однесуваат на имателите на информации од јавен карактер, Марија Петровска оцени дека кај голем дел од службениците задолжени за примената на Законот, постои страв од давање одредени информации. Голем процент на иматели на информации сметаат дека најголема слабост во спроведувањето на Законот е неинформираноста на граѓаните и необучениот кадар.

ФООМ, и овој пат, бара Владата и Комисијата за слободен пристап до информации (КОМПСИ) да спроведат едукативни кампањи за информирање на јавноста за правото на слободен пристап до информации. Исто така, да се зајакне улогата на КОМПСИ, како и изрекување на прекршочни санкции за институциите кои не го спроведуваат Законот за слободен пристап до информации.

Клучни зборови

| право | настан