Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИЈА НА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА ПОМОШ

Овластените здруженија за претходна правна помош: Македонското здружение на млади правници, Националниот Ромски центар од Куманово, РОМА С.О.С од Прилеп, Младинскиот културен центар од Битола и ЕХО од Штип со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, организираат регионални средби за промоција на Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош за периодот 2010-2012 година. Анализата е последна во низата од три годишни извештаи за примената на Законот за бесплатна правна помош (Законот) и е резултат на следењето на примената на Законот од неговото донесување и стапување на сила до денес.

Промоцијата на анализата има за цел да придонесе во отворање на широка јавна дебата во однос на проблемите со кои се соочуваат граѓаните при примената на Законот и утврдување на насоките за идна реформа која ќе овозможи нивно надминување и воспоставување на систем кој ќе го гарантира еднаквиот пристап до правда за сите граѓани. На средбите се поканети здруженија кои имаат искуство во давање бесплатна правна помош, а не се регистрирани, адвокати регистрирани во системот за бесплатна правна помош согласно Законот, подрачните одделенија на Министерството за правда, претставници од центрите за социјална работа, судии.

Средбите се закажани на 11.06 во Струга (хотел Дрим од 12:00 часот), 12.06 во Велес (Фондација Фокус од 10:00 часот), 12.06 во Кавадарци (хотел Фени од 13:00 часот), 13.06 во Св. Николе (Општина Св. Николе од 11:00 часот), 19.06 во Тетово (хотел Лирак од 11:00 часот) и 20.06 во Радовиш (Општина Радовиш од 12:00 часот).

Сите заинтересирани можат да добијат повеќе детали на бесплатниот телефонски број 0800-44-222.