Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Интеграција на Ромите
пронајди

СТУДИСКА ПОСЕТА НА РОМАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Од 19 до 21 октомври 2016 година, со поддршка на Фондација Отворено општество-Македонија (ФООМ), ќе се одржи студиска посета на романски организации во Скопје и во Делчево.

Целта на оваа посета е запознавање со методологијата на работа и менторската програма за социјална отчетност во Македонија, со особен акцент на мониторинг на заедницата на национално и локално ниво; зајакнување на постоечките практики за социјалната отчетност во Романија и размена на искуства помеѓу двете земји; обезбедување на потребни релевантни информации и техничка поддршка; придонес во стратешко планирање на организациите како и во целокупниот процес на имплементација на проекти на романските организации.

Посетата претствува дел од концептот Интеграција на Ромите на ФООМ, во рамки на кој се применува методологијата за социјална отчетност која пак, веќе години наназад се применува во Македонија од страна на граѓанските организации ЦДРИМ, ИРИЗ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ и КХАМ од Делчево. 

поврзани новости

нема поврзани новости