Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ПРОЕКТЕН ФОРУМ ВО СТРУМИЦА

На 21 октомври 2016 година (петок), со почеток од 17.30 часот, во Домот на АРМ во Струмица, ќе се одржи проектен форум на кој граѓаните од општина Струмица ќе имаат можност да гласаат за најприоритетен проект кој ќе биде кофинансиран од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија и Општината Струмица.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Присутните граѓани ќе имаат можност да се запознаат со планираните проекти за 2016 година од Акциските планови на локалните стратегии за образование, социјална заштита, млади и соработка со граѓански организации и од нив да одберат приоритетен проект кој ќе го имплементира општина Струмица во периодот 2016-2017 година.

Во 2015 година на форумот беше избран проектот Старт ап бизнис за млади преку кој на 8 млади им се доделуваат парични награди за започнување на своите бизниси.

Форумот се организира како дел од договорот за соработка со Општина Струмица во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните кој го спроведува Фондација Отворено општество – Македонија.

Клучни зборови

| обука | општини