Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ПРОЕКТЕН ФОРУМ ВО ОПШТИНА СТРУГА

На 17 октомври 2016 година (понеделник), во хотел Мираж во Струга, со почеток во 12.30 часот, ќе се одржи проектен форум на кој граѓаните од општина Струга ќе имаат можност да гласаат за најприоритетен проект за ко-финансирање од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија и Општината Струга.

Предвидено е да се презентираат проекти од четирите акциски планови за млади, образование, социјална заштита и соработка со граѓанскиот сектор коишто се дел од приоритетните мерки и активности за 2016 година во рамки на локалните стратегии.

Во 2015 година на форумот беше избран проектот за замена на азбестниот кров на градинката во Струга со што се овозможија поквалитетни услови за престој и учење на најмладите жители на општината.


Форумот се организира како дел од договорот за соработка со Општина Струга во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните кој го спроведува Фондација Отворено општество – Македонија.

поврзани новости

нема поврзани новости