Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди

ПОЧЕТНАТА ОБУКА ЗА ФАЦИЛИТАТОРИ И АНИМАТОРИ ВО РОМСКИ ЗАЕДНИЦИ

Од 12 до 16 октомври 2016 година, во хотелот Романтик во Велес, ќе се одржи Почетната обука за фацилитатори и аниматори во ромските заедници, наменета за  претставници на партнерските ромски организации (Центар за демократски развој и иницијативи во Mакедонија - ЦДРИМ, НВО КХАМ - Делчево и Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ) и претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник кои во наредниот период ќе работат на спроведување на активности од интегрираниот концепт за социјална отчетност и правно зајакнување. Обуката е дел од концептот Интеграција на Ромите, а ќе ја спроведе Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

Целта на обуката е градење на капацитетите на лицата кои ги спроведуваат активностите од интегрираниот концепт за социјална отчетност и правно зајакнување во следните области: здравјето како концепт; право на здравје; заштита на здравствени права; здравствено осигурување; организација и финансирање на националниот здравствен систем; здравје на мајките и децата; и женско и репродуктивно здравје.
Дополнително, обуката има за цел да ги зајакне капацитетите на организациите за спроведување на прашалник во заедницата, како и заедничка подготовка на план за идни чекори во работата. 


Клучни зборови

| роми | обука