Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Пристап до правда во Македонија
пронајди

ОДРЖАНА СЕСИЈА ЗА ПРАВНО ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ШТИП

Прва сесија за правно описменување за заштита на работничките права

На 27 септември 2016 година, во салата на Општина Штип, во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија се одржа првата сесија за правно описменување на граѓаните на која беа презентирани работничките права, со посебен акцент на правото на одмор на работниците и како истиот се користи, како и формата и содржината на отказот.

Дваесетина работници кои беа дел од оваа сесија се здобија со основни правни познавања од областа на работничките права и побараа почести вакви едукативни средби на кои ќе можат да ги изнесат прекршувањата на нивните права од страна на работодавците.

„За одредени права прв пат слушаме“, - беше заклучок на една учесничка по завршувањето на оваа сесија.

Потребно е работниците да ги знаат своите права, за да можат да идентификуваат правен проблем кога истите им се прекршени. Пред учесниците беа презентирани и механизмите за заштита на правата и начините како тие самите да се заштитат доколку правата им биле прекршени.

Планирани се уште девет вакви сесии низ повеќе градови во Македонија, од кои четири за заштита на работничките права и пет за информирање на граѓаните за социјална заштита.

Проектот Пристап до правда во Македонија е поддржан од Европската унија. 

Клучни зборови

| информации | право