Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ОБУКА „БУЏЕТСКА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО“

Од 14 до 16 октомври 2016 година, во хотелот Гардениа во Велес, ќе се одржи обука на тема „Буџетска транспарентност и отчетност на локално ниво” наменета за администрацијата и членовите на Советите на општините Центар, Струга и Струмица, а во организација на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) како дел од концептот Општина по мерка на граѓаните.

Целта на обуката е градење на капацитетите на администрацијата и членовите на Советите на општините Центар, Струга и Струмица за обезбедување целосно транспарентни и сеопфатни информации за граѓаните во сите фази на буџетскиот процес. Исто така, преку обуката ќе биде подигната свеста со цел зголемување на отчетноста пред граѓаните за прашањата од јавен интерес (училишта, инфраструктура и сл.). На обуките ќе земат учество по 10 претставници од администрацијата и членовите на Советите на општините, како и вработените од Центрите на заедницата во трите општини. 

Концептот Општина по мерка на граѓаните го имплементира Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со општините Центар, Струга и Струмица. 

поврзани новости

нема поврзани новости