Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Интеграција на Ромите
пронајди

ГОДИШНА РЕГИОНАЛНА СРЕДБА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА РОМИ ВО ОХРИД, 25-27 СЕПТЕМВРИ 2016

Фондација Отворено општество - Македонија (ФООМ), во соработка со Програмата за јавно здравство и Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта, ќе организираат годишна регионална средба на Програмата за медицински стипендии за Роми (Roma Health Scholarship Program (RHSP)), во периодот 25-27 септември 2016 година, во Охрид, во хотелот Метропол.

Целта на оваа средба е да се разменат искуства, информации и предизвици во врска со реализирањето на РХСП програмата на регионално ниво, како и да се разгледаат можностите за институционализирање на истата. Од 25-ти до 26-ти септември 2016 година, на средбата ќе учествуваат партнерски организации - спроведувачи на четирите програмски компоненти за стипендирање, менторство, застапување и за медиуми - од Бугарија, Србија, Македонија и Романија. 

Како дел од настанот, на 27-ми септември 2016 година ќе се одржи и еднодневна средба со професори - претставници од  медицинските факултети - од Бугарија, Србија, Македонија и Романија. Целта на оваа средба е да се истражат можностите за подобро интегрирање на  РХСП во рамки на универзитетите, како и воспоставување соработка и во други области.

Клучни зборови

| роми