Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско учество за локална демократија
пронајди

OДРЖАНИ ОБУКИТЕ „СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И СИТУАЦИСКИ АНАЛИЗИ” И „МЕТОДИ НА АКЦИСКО ПЛАНИРАЊЕ” ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија на 27 и 28 јуни 2016 година, во хотел Eсперанто во Струмицa, се одржаa две еднодневни обуки на тема „Стратешко планирање и ситуациски  анализи” и „Методи на акциско планирање” наменети за граѓанските организации и претставници од Општина Струмица.Целта на обуките е градење на капацитетите на граѓанските организации и единиците на локалната самоуправа за стратешки менаџмент и партиципативно планирање. Инаку, станува збор за сет од три еднодневни обуки во трите партнерски општини (вкупно 9) на кои континуирано ќе учествуваат по 20 претставници од граѓанските организации и општините. Проектот Граѓанско учество за локална демократија е поддржан од Европската унија и се спроведува од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во партнерство со Центарот за развој на локалната демократија (ЦРЛД) во општините Струга, Струмица и Центар. Негова цел е да помогне во зајакнување на влијанието на граѓанското општество во развојот на јавните културни политики и донесувањето одлуки на локално ниво, како и создавање средина која ги охрабрува активностите на граѓанските организации за имплементација на локалните културни политики. Проектот започна со реализација во јануари 2016 година и ќе трае до јуни 2017 година.

Клучни зборови

| општини