Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Пристап до правда во Македонија
пронајди

ПИСМО СО ПРЕПОРАКИ ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) заедно со партнерските здруженија од проектот „Пристап до правда во Македонија“, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Младински културен центар – Битола, Избор – Струмица, Национален ромски центар – Куманово и Едукаивно-хуманитарна организација – ЕХО  – Штип, во изминатиов период подготвија писмо со препораки за новиот Закон за бесплатна правна помош. Препораките беа побарани од страна на тимот на твининг проектот „Зајакнување на владеењето на правото“ кој го имплементира Министерството за правда на Република Македонија заедно со експерти од Латвија и Хрватска. 

Мислењата и препораките дадени во писмото се резултат на петгодишното имплементирање на постоечкиот Закон за бесплатна правна помош и детектираните проблеми од праксата. Долгогодишното залагање на ФООМ и партнерските здруженија за измени на законот, конечно ќе бидат слушнати, а со вклучување на дадените мислења и препораки во новиот закон на сите граѓани ќе им се овозможи еднаков пристап до правда. 

Проектот „Пристап до правда во Македонија“ е финансиран од Европската унија преку Проектот за демократија и човекови права (EIDHR).


Клучни зборови

| право