Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди

ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН ПРОЦЕС ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ“

На 27 април 2016 година (среда), со почеток во 13.30 часот, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје, ќе се одржи дискусија на тема „Обезбедување на висококвалитетен процес за оценка на научноистражувачки предлог-проекти“ организирана во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан кој се спроведува од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Целта на јавната дискусија е да се адресираат предизвиците на процесот за евалуација.

Говорници ќе бидат проф. д-р Мишо Докмановиќ од Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и м-р Елена Анчевска од Институтот за европска политика. Модератор на настанот ќе биде проф. д-р Ветон Љатифи од Институтот „Макс ван дер Штул“ при Универзитет на Југоисточна Европа.

Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан е насочена кон зајакнување на истражувачките капацитети и унапредување на состојбите и политиките во областа на истражувањата во општествените науки во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија и Македонија. Со програмата управува Универзитетот Фрибург од Швајцарија со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во Македонија програмата ја спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Клучни зборови

| ппир