Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Регионална програма за поддршка на истражувања
пронајди

ДИСКУСИЈА „ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОДДРШКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ: КАДЕ ДА СЕ ФОКУСИРАМЕ?“

На 24 март 2016 година (четврток), со почеток во 13.30 часот, во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ) на бул. Партизански одреди бб во Скопје, ќе се одржи дискусија на тема „Приоритети за поддршка на научноистражувачки проекти: Каде да се фокусираме?“, организирана во рамки на Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан кој се спроведува од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Целта на јавната дискусија е да се предложи нов финансиски модел за поддршка на научноистражувачки проекти од страна на Министерството за образование и наука преку кој ќе се унапреди квалитетот, ефикасноста и влијанието на истражувачките активности во Македонија.Говорници на дискусијата ќе бидат проф. Марјан Петрески од Универзитетот Американ колеџ Скопје, истражувачката Ирена Цветковиќ од Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ и Виолета Атанасовска од Министерството за образование и наука. Модератор на настанот ќе биде проф. Емилија Симоска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.

Регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан е насочена кон зајакнување на истражувачките капацитети и унапредување на состојбите и политиките во областа на истражувањата во општествените науки во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија и Македонија. Со програмата управува Универзитетот Фрибург од Швајцарија со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во Македонија програмата ја спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија.


Клучни зборови

| ппир