Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ПРОМОЦИЈА НА ПРИРАЧНИК ЗА УСЛУГИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР И ОТВАРАЊЕ НА РЕНОВИРАНАТА САЛА НА СОВЕТОТНа 25 февруари 2016 година (четврток) со почеток во 11 часот во Салата на Советот на општина Центар ќе се одржи промоција на „Прирачник за граѓани за услугите и процедурите на Општина Центар“, како и отворање на реновираната Сала на Советот на општина Центар.

Салата на Советот е реновирана со заеднички средства на Фондација Отворено општество – Македонија и Општина Центар, со цел да овозможи поголемо учество на граѓаните на седниците на советот како и зголемено учество на граѓаните во процесите на одлучување, во рамки на соработката во концептот Општина по мерка на граѓаните.

Прирачникот за услугите и процедурите на општина Центар се подготви со цел да олесни пристапот на граѓаните до општинските услуги преку јасно дефинирање на процедурите и надлежностите на општината. Воедно подготовката на општинскиот прирачник се очекува да претставува и алатка за поефективно работење на општинската администрација во делот на услуги за граѓаните.

Свое обраќање по повод промоција на општинскиот прирачник и реновираната сала ќе имаат градоначалникот на Општина Центар, Андреј Жерновски, и директорката на Фондација Отворено општество – Македонија, Фани Каранфилова-Пановска.


Клучни зборови

| општини