Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Општо
пронајди

„ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕУ И ПРОШИРУВАЊЕТО КОН БАЛКАНОТ“

ИЗВЕШТАЈ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ ОД БРИСЕЛ

Во извештајот „Земјите-членки на ЕУ и проширувањето кон Балканот“ се презентирани наодите од истражувањето на една од најреномираните тинк-тенк организации кои се занимаваат со европските прашања - Центарот за европски политики од Брисел (ЕПЦ). 

Ова е едно од ретките истражувања кое детално се занимава со перцепцијата и ставовите на политичките и граѓанските елити од 17 држави-членки на ЕУ кон прашањето на зачленувањето на државите од Западен Балкан во ЕУ. Ова истражување дава еден нов поглед за тоа какво е гледиштето од државите-членки кон идното проширување на ЕУ лоцирајќи ги спорните точки, разумните дилеми, но и стереотипните реакции. 

Студијата на ЕПЦ отвора перспективи за анализа на степенот и изворите на т.н. замор од проширување, но и шансите за внесување на нова енергија и надеж за надминување на заморот и заживувањето на определбата за интегрирање на Западен Балкан во ЕУ.

поврзани новости

нема поврзани новости