Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Пристап до правда во Македонија
пронајди

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД ЗАВРШУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ „ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА“


На 15 септември 2015 година, со почеток во 11 часот, во хотелот Холидеј ин во Скопје, се одржa конференција по повод завршувањето на проектот „Пристап до правда во Македонија“ финансиран од Европската Унија.На конференцијата, поздравни говори имаа г-дин Мартин Клауке, Раководител на одделот за соработка, Делегација на Европската Унија, и г-дин Александар Стојановски, Координатор на проектот при Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ).

Овој проект, финансиран од Европската Унија и ФООМ, има за цел да придонесе кон подобрување на системот за заштита на човековите права во земјава, при што се концентрира на  идентификување на недостатоците при спроведувањето на Законот за бесплатна правна помош. Проектот се надоврзува на долгогодишните напори на релевантните граѓански зруженија во спроведувањето на овој суштински инструмент за заштита на човековите права.Во рамките на проектот, правна помош искористија преку 1.800 граѓани од различни ранливи групи, беа поднесени вкупно 159 барања за правно застапување во судски постапки на сметка на државата и беа поднесени административни тужби против 13 одлуки за одбивање бесплатна правна помош пред управниот суд. Понатаму, шест здруженија овластени за претходна правна помош (Македонското здружение на млади правници – Скопје, Национален ромски центар – Куманово, Младински културен центар – Битола, ЕХО – Штип, Избор – Струмица и 8 Септември – Скопје) добија помош во градење на капацитетите и директна поддршка на нивната работа.

Клучни зборови

| право