Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ОБУКИ „МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИ НАБАВКИ“ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ), во соработка со Центрите на заедниците во општина Струга, општина Струмица и во општина Центар, како дел од концептот „Општина по мерка на граѓаните“ кој го спроведува во партнерство со овие општини, објави повик за учество на обуките „Мониторинг на јавни набавки“ за претставници од граѓански организации.  Целта на обуките е да им обезбеди на претставниците на граѓанските организации соодветни знаења и вештини за практиките во спроведувањето и следењето на јавните набавки на локално ниво, предизвиците и препораките за унапредување на постапките, како и за доследна примена на Законот за јавни набавки. 


Обуките ќе се реализираат според следниот распоред: 


во општина Струга од 26.08.2015 до 27.08.2015 год. во хотел Мираж, 
во Струмица од 31.08.2015 до 01.09.2015 год. во просториите на Центарот на заедницата на општина Струмица и 
во општина Центар од 03.09.2015 до 04.09.2015 год. во Канцеларијата за млади на општина Центар.


На обуката е предвидено да учествуваат од 20 до 25 учесници во секоја од општините (3-5 претставници од иста организација), а при селекцијата на пријавените кандидати за учество, ќе се земе во предвид етничкиот и родовиот баланс на групата, како и вклученоста на лицата со посебни потреби. Обуките ги реализираат експерти-обучувачи за мониторинг на јавни набавки од Центарот за граѓански комуникации (ЦКГ) од Скопје.


Клучни зборови

| општини