Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Проект на УСАИД за граѓанско општество
пронајди

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ВО МАКЕДОНИЈА 2012 - 2014

Граѓанското учество во јавните политики и научната литература: показатели на граѓанско учество

На 10 јуни 2015 година (среда), во Младинскиот културен центар, во 10 часот, се одржа дебатата „Граѓанското учество во Македонија од 2012 до 2014 година - Искуства и предизвици“ во организација на Реактор - Истражување во акција.

На настанот беше презентиран извештајот кој произлезе од анкетата за граѓанско учество која Реактор - Истражување во акција ја спроведува во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Покрај презентацијата на наодите од истражувањето, граѓански активисти и претставници на граѓански иницијативи дискутираа за нивните искуства и предизвици, како и за граѓанскиот активизам во моменталниот контекст. Извештајот претставува збирен преглед на граѓанското учество во Македонија помеѓу 2012 и 2014 година.
 
Податоците кои се прикажани во документот главно потекнуваат од оригиналните истражувања на Реактор и претставуваат одговори од 3.516 граѓани на работоспособна возраст (16 до 66 години), собрани во три наврати во 2012, 2013 и 2014 година. 

Клучни зборови

| усаид