Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди

ЈАВНИ РАСПРАВИ ПО ЧЕТИРИ НАЦРТ-АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

На 27 мај 2015 година (среда) и на 28 мај 2015 (четврток), со почеток во 10 часот, во хотел Импексел-2 во Скопје, ќе се одржат јавни расправи по четири Нацрт-акциски планови за локалните стратегии на Општина Центар и тоа за образование, млади, соработка со граѓанските организации и за социјална заштита. 

Целта на овие расправи е да се поттикне отворена дискусија и да се овозможи учество на граѓаните и сите заинтересирани страни да дадат свој придонес во процесот на креирање на акциските планови за локалните стратегии на Општина Центар.
          
Советот на Општина Центар на почетокот на 2015 година ги усвои локалните стратегии за образование, млади, соработка со граѓанските организации и за социјална заштита за периодот 2015-2020 година, кои беа изработени со учество на граѓаните и сите заинтересирани страни во нивната подготовка во 2014 година.

Изработката на акциските планови за локалните стратегии на Општина Центар, се дел од проектот „Општина по мерка на граѓаните“, кој партнерски го спроведуваат Општина Центар и Фондацијата Отворено Општество - Македонија.


Клучни зборови

| општини