Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Одржани форумските сесии во општините Карпош, Липково и Могила

Во рамките на проектот „Форуми во заедницата“, во октомври се одржаа форумски сесии во три општини во Македонија. Проектот го зајакнува граѓанското учество во процесот на одлучување на локално ниво, со цел да го унапреди партнерството меѓу локалните субјекти и да изнајде поефикасни решенија за проблемите кои се од интерес на локалната заедница.

Четвртата форумска сесија во општина Липково се одржа на 18 октомври, во присуство на 104 граѓани. На сесијата беа презентирани деветте предлог проекти кои работните групи ги завиваа во текот на форумскиот процес. Сите предлог проекти беа одобрени да одат на гласање на наредната, петта форумска сесија. Предлог проектите од кои граѓаните ќе изберат кој да се реализира се следните: асфалтирање на улиците во Општина Липково; изградба на детско игралиште со опрема за играње; осветлување на дворот на „Медицинскиот центар“и купување на медицинско возило за потребите на општината; централно греење во ОУ „7 Март“; чистење на речното корито во Липково и на дивите депонии; реконструкција на ОУ „Риљинда“; реконструкција на ОУ „Фаик Коница“; реконструкција на системот за водоснабдување во Ваксинце, Оризаре, Отлја и Матејче и реконструкција на мостот на локалниот пат Слупчане – Оризаре.

Во општина Карпош, на 19 октомври, во просториите на ООУ „Лазо Трповски“ се одржа петата, претпоследна форумска сесија од проектот „Форум на Заедницата“. Во присуство на повеќе од 200 учесници, од предложените пет предлог проекти, за финансирање од проектниот фонд, граѓаните го избраа проектот „Подобрување на условите за реализација на воспитно образовната работа и намалување на оперативните трошоци во ЈУОДГ Пролет“ со вкупен буџет од 5.607.802,00 денари.

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, изрази задоволство од големото присуство и интерес од граѓаните, како и од квалитетот на изработените проекти и даде ветување дека проектите кои нема да се финансираат од проектниот фонд на програмата ќе бидат финансирани од други извори. Јакимовски најави дека следната година општината ќе предвиди средства за спроведување на Форумски сесии во секоја од месните заедници, со цел граѓаните самите да детектираат и одлучат кои се приоритетите.

Во општина Могила, проектот продолжи со реализација на втората сесија од серијалот буџетски форуми, на 23 октомври. На форумската сесија, стотина граѓаните имаа можност да се запознаат со различните основи на приходи во општинскиот буџет и со остварените приходи во 2012 година. Едновремено, пред граѓаните беа презентирани развојниот план на општината и стратешките приоритети за 2013 година. Граѓаните дискутираа и за можностите за зголемување на приходите во буџетот.