Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Правна програма
пронајди

Обука: “Стратешко водење на постапките во кои е одобрена бесплатна правна помош”
Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ) во соработка со Македонското здружение на младите правници (МЗМП) од 19 до 21 октомври 2012 година во Охрид организираше обука на тема: “Стратешко водење на постапките во кои е одобрена бесплатна правна помош”. На обуката учествуваа овластените здруженија и дел од регистрираните адвокати за бесплатна правна помош кои имаа можност да се стекнат со знаења за стратешкото водење постапки, значењето, употребата и ефектите кои можат да бидат постигнати од стратешкото водење на постапките. Со учесниците на обуката, кои работеа практично на идентификување и развивање предмети за стратешко водење, работеа Даријан Павли, адвокат од Отворено општество Иницијатива за правда (Open Society Justice Initiative) и Филип Медарски, адвокат од Скопје. Дополнително, учесниците имаа можност да се запознаат и да стекнат знаења за постапката пред Европскиот суд за човекови права во Стразбург како ефикасно средство за стратешко водење на постапките.поврзани новости

нема поврзани новости