Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

Законот за слободен пристап до информации е добар, но не се спроведува целосно
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и понатаму не се имплементира правилно. Иако од неговото стапување во сила изминаа шест години, граѓаните и институциите се уште имаат проблеми при добивање на информации од јавен карактер. Ова се генералните заклучоци во анализата за имплементација на Законот, изработена од Фондацијата Отворено општество-Македонија (ФООМ) која беше претставена на 27 септември 2012, еден ден пред „Меѓународниот ден за слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Презентирајќи ги наодите во анализата, Данче Даниловска, оцени дека Законот е добар но проблематична примената, и тоа на повеќе нивоа. „40 отсто од поднесените 732 барања беа обжалени пред Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. При тоа, дури половина од поднесените жалби се заради молчење на администрацијата“ истакна Даниловска.

Од поднесените жалби може да се забележи дека локалната власт е помалку отворена од централната . Од 255 барања поднесени до единиците на локалната самоуправа во 41,6 отсто од случаите имало молчење на администрацијата. Покрај тоа, имателите на информации со општи или нејасни одговори се обидуваат да избегнат давање на информациите. Таков бил случајот со „Комисијата за верификација на факти“ каде што биле обжалени дури 119 од вкупно 123 поднесени барања. Комисијата на поднесените барања одговарала нејасно или општо или препорачувала да се посети нејзината веб страна, на која што не се наоѓаат бараните информации.

Анализата покажува дека е доведена во прашање и независноста на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. „Комисијата е во незавидна позиција со исклучително скромен буџет кој споредено со 2007 година е намален за 30 отсто. Поради тоа голем број од предвидените активности за 2011 година останале нереализирани. Исто така постои и кадровски проблем, се уште непополнети човечки капацитети во нејзиниот Секретаријат, а за избор на двајца членови на Комисијата се чекаше повеќе од една година“ стои во Анализата.

Заклучокот на ФООМ е дека Законот формално постои, но давателите на информации наоѓаат начин за заобиколување и не даваат информации. Иако за септември годинава била планирана измена на Законот, од Правната програма на ФООМ, оценуваат дека Законот е добар и не треба да подлежи на промени, туку да се работи на негово целосно спроведување.

Анализата ќе биде публикувана на македонски и англиски јазик во текот на месец ноември, по повод одбележувањето на 20 годишнината на ФООМ.

Клучни зборови

| право | настан