Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

БРИФИНГ ЗА НОВИНАРИ - ТЕМА: ЛУСТРАЦИЈА

Правната програма на Фондацијата отворено општество – Македонија на 14 септември, го одржа вториот брифинг на тема лустрација, со цел да ги информира новинарите за содржината на добиените одговори на 238-те испратени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Главен фокус на истражувањето што го спроведува ФООМ е работењето на Комисијата за верификација на фактите, и нејзините законски и практични капацитети да го спроведе процесот на лустрација во согласност со меѓународните стандарди за почитување на човековите права.

ФООМ во јули оваа година испрати вкупно 238 барања за пристап до информации од јавен карактер до институциите кои имаат надлежност во процесот на спроведување на лустрацијата. Институциите доставија одговор за 85 проценти од барањата, од кои дури 63 проценти се обжалени поради несоодветен одговор. Останатите 15 проценти од барањата беа игнорирани од институциите. И покрај тоа што Законот за лустрација, определува дека истиот ќе се спроведува во периодот до отпочнувањето на примената на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, како момент од кој се смета дека отвореноста на институциите е загарантирана, вкупниот број од 69 проценти обжалени барања говори дека пристапот до информации не се остварува.

Комисијата и покрај тоа што одговори на сите прашања, всушност, 87 пати повтори дека барањето на ФООМ за пристап до информации од јавен карактер е поставено во вид на прашање за кое се бара одговор, а Комисијата за верификација на фактите на Република Македонија не може да го подведе ова барање под ниту една форма предвидена во Законот. На останатите 36 барања на Комисијата не ѝ пречела прашалната форма, па во својот одговор нѐ упатува на нејзината веб страница, на линкот каде се поставени шестмесечните извештаи на Комисијата.

Вредно за споделување е и тоа дека дури 8 барања се преупатени од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање до Комисијата, за кои сѐ уште не сме добиле никаков одговор. Според ова е очигледно дека главниот актер во спроведувањето на Законот за лустрација нема намера да ја информира јавноста за начинот на кој го води овој битен процес со кој би требало да се овозможи понатамошната демократизација на македонското општество.

Клучни зборови

| право | настан