Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Граѓанско општество
пронајди

Прва средба на грантистите од Проектот на УСАИД за граѓанско општество
Четириесетина претставници од граѓанските организации поддржани од Проектот на УСАИД за граѓанско општество учествуваа на првата средба во Маврово одржана на 6 и 7 септември. Учесниците имаа можност да научат како се подготвуваат стратегии за комуникации и застапување, да се запознаат со начините и процедурите за известување, мониторинг и евалуација, но и да се запознаат со активностите на секој од поддржаните проекти.

Проектот на УСАИД за граѓанско општество поддржа 23 проекти во две категории: поддршка за граѓански организации што дејствуваат како демократски јадра во нивните заедници и поддршка на граѓански организации ангажирани во надгледување на властите и застапување засновано на истражувања, во вкупен износ од 494.115 УСД. Проектите опфаќаат широк спектар на области: развој и поддршка на демократски процеси на локално ниво, подготовка на граѓански буџет, права на ЛГБТ заедницата, иницијативност во рурални заедници, волонтерски сервис, граѓански активизам, независно судство, заштита на животната средина и др. (Листата на сите грантисти можете да ја најдете на следниов линк)

Проектот на УСАИД за граѓанско општество го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со четири граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.

 

поврзани новости

нема поврзани новости