Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Јавно здравство
пронајди

Работилница - Користење на медиумите во застапувањето за промени насочени кон унапредување на здравјето на Ромите

Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), во партнерство со Мрежната програма за јавно здравство од Њујорк, организира дводневна работилница - Користење на медиумите во застапувањето за промени насочени кон унапредување на здравјето на Ромите. Настанот ќе се одржи во периодот 11-13 септември 2012, хотел Метропол, Охрид.

Обуката е наменета за грантистите на ФООМ кои работат на проекти од областа на здравствените права на Ромите и проекти за мониторинг во заедницата. Целта на планираната работилница е јакнење на капацитетите на невладините организации, чиј фокус е здравјето на Ромите, за користење на медиумите како алатка за застапување за промени и унапредување на здравјето на ромската популација во Македонија.

Обучувачка ќе биде Mary Joyce, консултантка на Програмата за медиуми и здравство (подпрограма на Програмата за јавно здравство на ФОО, Њујорк), основачка на проектот Мета-активизам.

поврзани новости

нема поврзани новости