Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Трета форумска сесија во Општина Липково

Во Општина Липково, на 29 август, се одржа третата форумска сесија, на која 72-ца учесници дискутираа околу подобрувањето на проектните концепти. Беа развиени девет предлог проекти насочени кон подобрување на условите во липковската општина:

• Асфалтирање на улиците во Општина Липково;
• Изградба на детско игралиште со опрема за играње;
• Осветлување на дворот на „Медицинскиот центар“и купување на медицинско возило за потребите на општината;
• Централно греење во ОУ „7 Март“;
• Чистење на речното корито во Липково и на дивите депонии;
• Реконструкција на ОУ „Рилјинда“;
• Реконструкција на ОУ „Фаик Коница“;
• Реконструкција на системот за водоснабдување во Ваксинце, Оризаре, Отлја и Матејче;
• Реконструкција на мостот на локалниот пат Слупчане – Оризаре.