Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Трета форумска сесија во Општина Карпош

Во рамки на проектот „Форуми во заедницата“ финансиран од Швајцарската агенција за развој што го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија, на 12 јули 2012, се одржа третата форумска сесија во Општина Карпош, на која учествуваа над 150 граѓани од општината. Во првата форумска сесија „Енергетско ефикасни објекти“ беа презентирани концептите за предлог – проекти, идентификувани од страна на граѓаните за кои работните групи веќе развиваат решенија. Граѓаните дискутираа за проблемите со енергетската ефикасност во основните училишта и градинките, притоа дадоа бројни предлози за подобрувања на овие објекти од страна на општината.

Преку проектот „Форуми во заедницата“, жителите на општина Карпош одлучуваат кои се приоритетите во делот на енергетската ефикасност на основните училишта и детските градинки.

Следни активности на форумските сесии во Општина Карпош се предвидени за август годинава, кога работните групи ќе следат обуки за управување со проектен циклус. Потоа, граѓаните ќе започнат со пишување предлог - проекти за реализација на предлозите за енергетска ефикасност.