Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Втора форумска сесија во Општина Карпош

Во просториите на ООУ „Лазо Трповски“ во Општина Карпош на 27 јун, се одржа втората форумска сесија во рамките на програмата „Форуми во заедницата“.

Како и првата сесија, и втората беше обележана со голем интерес и активност на присутните граѓани. Граѓаните дискутираа на неколку работни маси: општинска администрација, урбанизам, образование и наука, спорт, бизнис сектор, млади, животна средина, социјална заштита, култура и „советници“ во кои ги дефинираа и лоцираа проблемите со кои се соочуваат во секојдневното живеење во својата општина од областа на енергетската ефикасност во детските градинки и основните училишта.

Претставниците од работните групи „детски градинки“ и „основни училишта“ ја презентираа моменталната состојба, по што од страна на присутните граѓани на форумската сесија беа формирани десет работни групи кои ќе работат на развивање на предлог проектите на наредните сесии.