Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Форуми во заедницата
пронајди

Одржани првите форумски сесии во општините Липково и Карпош

Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) започна со реализација на новиот циклус на Програмата „Форуми во заедницата“, во општините Липково и Карпош. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка и вклучените општини.

Во Липково на првата форумска сесија одржана на 8 јуни 2012 год. присуствуваа 112 жители на општината. На сесијата присуствуваше и градоначалникот Садула Дураку кој се обрати до граѓаните потенцирајќи ја важноста на учеството на граѓаните во програмата. Граѓаните имаа можност да се информираат за програмата и процесот на форумските сесии и да дискутираат за можностите за развој во општина Липково. Од трите понудени теми (туризам, образование и инфраструктура) граѓаните ја избраа темата инфраструктура, на која понатаму ќе предлагаат решенија за проблемите. На сесијата беше воспоставена структурата на форумот и формирани девет работни маси. На крајот на сесијата се формираше работна група која помеѓу двете сесии ќе направи анализа на состојбата во рамките на избраната тема. Втората форумска сесија е закажана на 20 јуни 2012 (среда).

Во Карпош, првата сесија се одржа на 13 јуни 2012 год. во ОУ „Лазо Трповски“, со почеток во 12.00 часот. На сесијата присуствуваа 330 граѓани, најмногу до сега од сите спроведени форуми. На форумската сесија исто така присуствуваше и градоначалникот Стевчо Јакимовски кој им се заблагодари на граѓаните за нивното големо присуство и заинтересираност за процесот на донесување одлуки на локално ниво. Форумот одлучи во иднина да работи на темата „Енергетско ефикасни објекти (основно образование и детски градинки)“. Беа формирани десет работни маси на форумот: образование, култура, спорт, општинска администрација, животна средина, урбанизам, млади, социјална заштита, бизнис-сектор и советници. На крајот на сесијата се формираше работна група која помеѓу двете сесии ќе направи анализа на состојбата во рамките на избраната тема. Втората сесија во Карпош е закажана за 27 јуни 2012, во 11.00 часот, во ОУ „Лазо Трповски“.Објавувањето на Нацрт [четвртиот] периодичен извештај на Република Македонија по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, претставуваше повод Фондацијата Отворено општество – Македонија и Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македонија, да ја истакнат потребата од