Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

Над 200 локални активисти ќе бидат обучени за правото на слободен пристап до информации

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) со цел да го промовира правото на слбооден пристап до информациите, но и да ги зајакне капацитетите на локалните активисти да го користат законското право на пристап до информации спроведува обуки за правото на слободен пристап до информациите. Обуките на кои ќе учествуваат над двеста локални граѓански активисти, ќе се реализираат во периодот од 12 мај до 9 јуни 2012 година, и тоа во партнерство со десет граѓански организации од општините Битола, Велес, Гевгелија, Дебар, Кратово, Кичево, Ресен, Струга, Струмица и Штип.

Овие обуки се дел од Програмата за обука на претставниците од граѓанскиот сектор за мониторинг на локалните власти во спроведувањето на децентрализацијата и јавните набавки која ја спроведуваат ФООМ, во соработка со Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) и Центарот за развој на локалната демократија (ЦРЛД). Во втората половина на 2012 година, со менторска помош од страна на ЦРЛД и ЦГК, локалните партнерски организации ќе го набљудуваат работењето на локалните власти со користење на законското право на пристап до информации и ќе изготвуваат извештаи од мониторингот што ќе и бидат достапни на пошироката јавност.

Клучни зборови

| право | настан