Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди

Културното наследство им припаѓа на граѓаните

vozivo.mk


На 16-ти мај, 2012 г. во просториите на ГЕМ клубот беше одржана проекција на документарниот филм „Зачувување на светото културно наследство на Република Македонија“ во продукција на Фондацијата „Македонида“. Во триесет минутниот филм, прикажана е состојбата на неколку сакрални објекти од историско значење, како и зафатите околу нивната заштита и конзервација.

Главен впечаток од прикажаното во документарниот филм, е немањето на стратегија од страна на Управата за заштита на културното наследство, како што е случајот за црквата „Св. Ѓорѓија“ во Старо Нагоричане, за чија конзервација преку Советот на Европа се добиени значителни средства, но сè уште не е започната интервенција врз црквата. Од друга страна пак, случајот со Мустафа-пашината џамија во Скопје, ја потенцира потребата од квалитетни конзерваторски проекти. Имено, со последните зафати во Мустафа-пашината џамија, извршени се радикални промени, со што се изгубени ретки декоративни елементи, по кои оваа џамија се издвојувала не само од џамиите на територија на денешна Македонија, туку и од џамиите ширум Балканот.

Говорејќи за грижата за културното наследство, сценаристот и продуцентот на филмот, проф. д-р Панче Велков потенцираше дека конзервацијата на сакралните објекти во последно време е доверена на луѓе кои немаат искуство во заштитата на културното наследство, и наместо тоа целиот процес на конзервација треба да им се довери на реномирани домашни и странски конзерватори.

По проекцијата, следуваше дебата на која учество зедоа реномирани лица со долгогодишни искуства од проблематиката, а чиј заеднички став беше дека јавноста мора подобро да се запознае со запоставените сакрални објекти, кои освен што се важни за националното културно наследство исто така имаат и потенцијал да ја промовираат нашата земја во светот. Домаќинот на промоцијата, извршниот директор на Фондацијата отворено општество - Македонија, Владимир Милчин, истакна дека кај државните институции недостига волја за заштита на културното наследство, и истите никако не смеат да се правдаат со недостиг на пари, особено ако се земе предвид на што се се трошат финансиски средства последните години.