Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Зајакнување и мобилизација на граѓаните
пронајди

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОДНОС НА ПРЕДЛОГОТ ЗА НОВ КОНЦЕПТ ЗА ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

На 25 ноември 2014 (вторник), со почеток во 10 часот, во ГЕМ клубот во Старата скопска чаршија, Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) ќе одржи јавна расправа организирана за граѓанските организации по однос на предлогот за нов концепт за закон за социјална заштита. 
 
Во текот на 2014 година, ФООМ ангажираше тим кој го испитуваше системот на социјална заштита во Македонија и потребите од воведување нов систем. Растечката сиромаштија, ниските и неадекватни социјални трансфери, намалената достапност на социјалната заштита и континуираната исклученост на граѓаните кои живеат во (ризик од) сиромаштија беа доволен поттик за да се преиспита функционалноста на постојниот систем на социјална заштита. 
 
Дополнително, една од целите на работењето на ФООМ е мобилизирање на  граѓанското општество за зголемено делување за прашања од јавен интерес, токму преку подготвување на алтернативни закони и политики. Имајќи ја предвид сферата на дејствување на граѓанските организации, првата јавна расправа по однос на предлогот за нов концепт за закон за социјална заштита ќе биде спроведена токму од претставниците на граѓанските организации. 

Јавната расправа ќе ја отвори Славица Инџевска, програмски директор во Фондација Отворено општество - Македонија, а потоа свое излагање ќе имаат Мила Царовска и Драган Тевдовски. Модератор ќе биде Нада Наумовска од Фондацијата Отворено општество - Македонија.


поврзани новости

нема поврзани новости