Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

Правна програма
пронајди

Промовирана анализата „Прекршочен орган – позитивна реформа?“

Законот за прекршоци да превенира, а не да репресира

zakon pod lupaПравната програма на Фондацијата отворено општество - Македонија (ФООМ) на 23-ти април на тркалезна маса ја претстави анализата „Прекршочен орган – позитивна реформа?“, која претставува обид за проценка на резултатите од применувањето на Законот за прекршоците, односно е опфатена работата на прекршочните органи.

Објаснувајќи ја анализата, надворешниот консултант во нејзиното подготвување, Валентин Фетаџокоски, ги презентираше согледувањата во работата на прекршочните органи кои се нотирани во анализата. Според она што е наведено во анализата „Прекршочен орган – позитивна реформа?“, прекршочните органи треба да ја елиминираат селективноста во решавање на случаите, но и почесто да ja користат мерката опомена кон прекршителите. Како недостатоци во функционирањето на прекршочните органи, во анализата се наведени и недостатокот на иницијативи за едукација на членовите на комисиите за одлучување по прекршоците, при штона многу од нив, работењето на прекршочните постапки им е споредна работна задача, со што се става под знак прашалник професионалноста и независноста на посебните организациони единици за водење на прекршочната постапка.

Зборувајќи за правната рамка со која се регулира работата на комисиите за одлучување по прекршоците, професорите од Правниот факултет „Јустинијан Први“, Гордана Лажетиќ-Бужаровска и Борче Давитковски потенцираа дека глобите пропишани со материјалните закони го надминуваат максимумот пропишан со Законот за прекршоците, односно во некои случаи се десеткратно повисоки. Оттаму, професорот Давитковски истакна дека не е дозволено на штета на човековите права да се изрекуваат прекршоците и затоа порача да се пристапи кон измени на Законот за прекршоците со што ќе се прецизираат одредбите.

zakon pod lupaВо вториот дел од тркалезната маса, беа изложени искуствата од работата на прекршочните комисии при Царинската управа, Управата за јавни приходи (УЈП) и Министерството за животна средина и просторно планирање.Акцентот беше ставен напримената на законските одредби за порамнувањето, опомената и извршувањето во рамките на комисиите за постапување по прекршоците. Според претставничките од комисиите за прекршоци при Царинската управа, УЈП и Министерството за животна средина и просторно планирање, една од најефективните мерки е порамнувањето и истата е најчесто застапена во прекршочните постапки. Од друга страна, одредбата која се однесува наопомената се користи само во специфични случаи, односно кога станува збро за помали прекршоци. Исто така различните материјални закони по кои работат прекршочните комисии го оневозможуваат изрекувањето на опомената, што е случај со УЈП, каде што иако имаат донесено голем број одлуки за прекршок во текот на една година, просекот на изречени опомени за тој период е многу низок, односно комисијата за постапување по прекршоците на УЈП, многу ретко ја користи оваа мерка.

На тркалезната маса активно учество зедоа околу 50-тина правници, адвокати и вработени во комисиите за постапување со прекршоците. Еден од генералните заклучоци беше дека Законот за прекршоци мора да претрпи измени, по штое потребно останатите материјални закони да се усогласат со цел доследно да се применуваат основните начела во прекршочната постапка.

Анализата „Прекршочен орган – позитивна реформа?“ е втора публикација од едицијата „Примената на законите под лупа“ изработена од правната програма на ФООМ. До крајот на годинава предвидени се уште неколку анализи кои ќе имаат за цел поддржување на реформите на правниот систем во Македонија.