Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

поврзани конкурси

нема поврзани конкурси

поврзани публикации

нема поврзани публикации

Пристап до правда во Македонија
пронајди

Конференција за печат: Презентација на имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош преку наодите добиени од проектот „Пристап до правда во Македонија“

Фондацијата Отворено општество - Македонија заедно со Македонското здружение на млади правници, Националниот ромски центар - Куманово, Младинскиот културен центар - Битола, ЕХО - Штип, Избор - Струмица и 8-ми Септември ќе одржат конференција за печат на 19 ноември 2014 (среда), во просториите на ЕУ Инфо центарот, со почеток во 14 часот.

Повод за средба со новинарите е имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош преку наодите добиени од проектот „Пристап до правда во Македонија“. На конференцијата за печат ќе бидат презентирани бројките за обезбедена претходна правна помош и препораките кои се од голема важност за имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош со цел ефективно и навремено пружање на бесплатна правна помош на социјално загрозените лица.

На конференцијата за печат ќе говори координаторот на проектот „Пристап до правда во Македонија“, Александар Стојановски од Фондацијата Отворено општество - Македонија.


поврзани новости

нема поврзани новости