Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општо
пронајди

Промовирана публикацијата „Повеќе труд за подобар суд“

Управниот суд е неефикасен суд

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) преку својата правна програма на 12-ти март ја промовираше публикацијата „Повеќе труд за подобар суд“, која се однесува на судската заштита на човековите права во управните спорови. Промоцијата на публикацијата беше проследена со дебата на која учествуваа експерти од областа на правото, а кои дадоа свое видување за работата на Управниот суд, и обезбедувањето на човековите права во управните спорови.

Презентирајќи ја публикацијата, д-р Марија Петровска се задржа на целите но и заклучоците и препораките од публикацијата. Она што може да се забележи во публикацијата „Повеќе труд за подобар суд“ е фактот што Управниот суд не споделува информации за тоа колку инволвираните органи не постапиле по пресуди на Управниот суд, како и тоа дека нема податоци за тоа колкав е бројот на тужби поднесени до Управниот суд, а се однесуваат за молчење на администрацијата. Според компарацијата на обемот на тужби пак, евидентно е зголемувањето од година во година, но и слабата ефикасност при решавањето на предметите. Па така, во 2009-2010 година Управниот суд просечно решавал 37 отсто од предметите, додека за истиот период Врховниот суд решил 45 отсто од предметите.Пензионираниот судија Фиданчо Стоев проблемите во неефикасноста ги лоцираше во слабиот почеток на функционирањето на Судот, како и недоволната поддршка од ресорното министерство. За Стоев, Управниот суд ќе ја доживее својата целосна афирмација во оној момент кога ќе почне да носи мериторни одлуки.

Вториот дел од дебатата беше посветен на тужбите кои се поднесуваат поради молчење на администрацијата, и заштитата на правата на оние кои тужат. Деканот на Правниот факултет од Скопје, Борче Давитковски, ја потенцираше потребата од нов закон за Управен суд, бидејќи постојаниот Закон е на штета на странките, и притоа и дава можност на извршната власт и нејзините институции да влегуваат во судски парници со странките, појава што досега не била забележана во ниту една друга држава. Осврнувајќи се на молчењето на администрацијата, Давитковски забележа дека кај различни институции и органи различен е степенот на молчење, што внесува дополнителна забуна кај оштетените странки.

Сличен став имаше и судијката во Босанскиот уставен суд, Маргарита Цаца Николовска, според која измените на роковите за тужби за молчење на администрацијата даваат впечаток дека Владата сака да им го оневозможи правото на тужба на граѓаните и институциите. Осврнувајќи се пак на лошите услови за работа на Управниот суд, Николовска подвлече дека тие нема да бидат олеснителна околност доколку државата во иднина биде тужена во Судот во Стразбур.

„Повеќе труд за подобар суд“ е првата анализа од едицијата „Примената на законите под лупа“ изработена од правната програма на ФООМ. До крајот на годинава предвидени се уште неколку анализи кои ќе имаат за цел поддржување на реформите на правниот систем во Македонија.