Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди

Препораките за подобрување на Нацрт-Стратегијата за соработка со граѓанските организации (2012-2017) доставени до Владата и Собранието

Заклучоците и препораките од консултацијата на граѓанските организации одржана на 06 март 2012 година по повод Нацрт-Стратегијата за соработка со граѓанските организации, на 12 март 2012 беа писмено доставени до Кирил Божиновски, Генерален секретар на Влада на Република Македонија и Радмила Шеќеринска, Претседателка на Националниот совет за евроинтеграции во Собранието на Република Македонија.

Со цел да се подобри текстот на Нацрт - Стратегијата, триесет и двете граѓански организации кои дадоа писмена поддршка за препораките, се застапуваат за:

· Воспоставување ефикасен институционален маханизам за дијалот меѓу Владата и граѓанскиот сектор, преку формирање на национално советодавно тело;
· Зајакнување на независнота и институционалната поставеност на Оддлението за соработка со граѓанските организации;
· Унапредување на учеството на граѓанските организации во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки, преку воспоставување на конкретни и задолжителни механизми за консултација;
· Доследна примена на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на граѓанските организации и неопходна негова задолжителност за сите органи на Владата;
· Унапредување на оддржливоста на граѓанскиот сектор преку воспоставување државен фонд за кофинансирање и институционална поддршка на граѓанскиот сектор;
· Унапредување на следниве закони: Кривичен законик, Законот за пристап до информации од јавен карактер, Законот за утврдување дополнителнен услов за носители и кандидати за јавни функции, Законот за спречување и превенција на перење пари и финансирање тероризам, Законот за игри на среќа, Законот за лобирање, Законот за волонтерство, Законот за здруженија и фондации и даночните закони и подзаконски акти.