Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општо
пронајди
Општо

ФООМ побара од Претседателот Иванов да не го потпишува Законот за лустрација

ОТВОРЕНО ПИСМО

[Jun 22 2012 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), на 22 јуни, преку отворено писмо побара од Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, да не го потпишува указот за прогласување на усвоениот Закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност

Општо

Јавна расправа по повод Периодичниот извештај на Република Македонија по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права

[Jun 20 2012 , Скопје] Објавувањето на Нацрт [четвртиот] периодичен извештај на Република Македонија по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, претставуваше повод Фондацијата Отворено општество – Македонија и Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македонија, да ја истакнат...

Општо

ДОСТАВЕНО МИСЛЕЊЕ ЗА ТРЕТИОТ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА РМ ПО ПАКТОТ ЗА ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРАВА

Извештајот не дава вистинска слика за состојбите во Македонија

[Jun 20 2012 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија и Хелсиншкиот комитет на 20 јуни организираа дебата по однос на прашањата поврзани со човековите права кои ги третира третиот периодичен извештајот на РМ по меѓународниот Пакт за граѓански и политички права (Извештајот), а кои се предмет на набљудување и работа и на невладините организации во земјата.

Општо

КОМСПИ го ускратува правото на слободен пристап до информациите со формализирање на постапката

[Jun 14 2012 ] Дали Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер (во понатамошниот текст „Комисијата“) вршејќи ја својата работа постапува како заштитник на Имателите на информации за сметка на правото на пристап до информации на граѓаните?