Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Граѓанско општество
пронајди
Граѓанско општество

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Доделени девет ад-хок грантови

[Oct 28 2013 ] На конкурсот за доделување ад-хок грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество објавен во февруари 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во периодот од јуни до август 2013 година, пристигнаа вкупно 96 пријави од граѓански организации и неформални групи. Избрани се девет предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од 68.159 УСД (подолу е даден списокот на грантистите).

Граѓанско општество

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Информативни средби

[Oct 21 2013 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објави конкурси за доделување грантови за заеднички акции на граѓански организации и мали грантови за работни стипендии во граѓански организации. Проектот на УСАИД за граѓанско општество е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

Граѓанско општество

Доделени 18 грантови на граѓански организации

[Oct 4 2013 ] На конкурсот за доделување грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, објавен во април 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа вкупно 99 пријави од граѓански организации. Избрани се 18 предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од УСД $415,887 (подолу е дадена листата на грантистите).

Граѓанско општество

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Втор циклус обуки за надгледување и застапување

[Oct 2 2013 ] Во организација на ФООМ, а во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, во периодот септември - ноември 2013, се одржува вториот циклус обуки за градење капацитети на граѓанските организации за надгледување на властите и застапување.