Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа
пронајди
Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Правна програма и Програма за реформа на јавната администрација

Барање за утврдување во извештаите на работните тела за Предлог-законот за административни службеници и Предлог-законот за вработени во јавниот сектор да не се даде на натамошно читање

[Dec 11 2013 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) до Собранието на РМ достави Барање до Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците и до Законодавно-правната комисија во Собранието на РМ за утврдување во извештаите за Предлог-законот за административни службеници и Предлог-законот за вработени во јавниот сектор, Предлог-законите да не се дадат на натамошно читање (согласно член 142 од Деловник на Собранието на РМ).

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Дванаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

[Jun 4 2012 ] Фондацијата Институт отворено општество Македонија (ФООМ) и Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) го објавија својот 12-ти извештај од следењето на процесот на пристапувањето на Македонија во ЕУ посветен целосно на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и насловен „Има пари ама…“.