Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општина по мерка на граѓаните
пронајди
Општина по мерка на граѓаните

ОБУКА НА ТЕМА „ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО“ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОПШТИНИТЕ ЦЕНТАР, СТРУГА И СТРУМИЦА

[Aug 25 2016 ] Во периодот од 01 до 03 септември, 2016г. во хотел Гардениа, Велес ќе се реализира обука за претставници од општинската администрација и советници при Советите на општините Центар, Струга и Струмица на тема „Општина по мерка на детето“.

Општина по мерка на граѓаните

ОБУКИ „МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИ НАБАВКИ“ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

[Aug 21 2015 ] Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ), во соработка со Центрите на заедниците во општина Струга, општина Струмица и во општина Центар, како дел од концептот „Општина по мерка на граѓаните“ кој го спроведува во партнерство со овие општини, објави повик за учество на обуките „Мониторинг на јавни набавки“ за претставници од граѓански организации.