Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Пристап до правда во Македонија
пронајди
Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Усвоени стандарди и правила за здруженијата кои обезбедуваат претходна правна помош

[Jun 10 2014 ] Здруженијата кои се овластени за обезбедување на претходна правна помош во јуни 2014 година донесоа и усвоија заеднички документ во кој се уредуваат стандардите и правилата кон кои ќе се придржуваат при обезбедувањето на претходната правна помош.

Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Регистарот на здруженија за бесплатна правна помош достапен на веб страницата на Министерството за правда на Република Македонија

[Jun 5 2014 ] Министерството за правда на Република Македонија на својата веб страница го објави регистарот на здруженија овластени за давање на бесплатна правна помош

Пристап до правда во Македонија

Соопштение на проектот Пристап до правда во Македонија

Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија остварија средба со претставник на институцијата Народен правобранител на Република Македонија

[May 22 2014 ] На средбата претставниците на проектот Пристап до правда во Македонија ја претставија целта на проектот и проектните активности во однос на развојот и промовирањето на системот на бесплатна правна помош во државата и ја понудија својата соработка со Народниот правобранител во доменот на нивното работење.

Пристап до правда во Македонија

СООПШТЕНИЕ НА ПРОЕКТОТ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија остварија средба со делегација на Министерството за правда

[May 13 2014 ] Претставници на проектот Пристап до правда во Македонија од Фондацијата Отворено општество - Македонија и Македонското здружение на млади правници, заедно со претставникот на Делегацијата на Европската унија во Република Македонија задолжен за прашањата на правда и внатрешни работи на 08.05.2014 година остварија средба со делегација од Министерството за правда.

Пристап до правда во Македонија

СООПШТЕНИЕ НА ПРОЕКТОТ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Уште едно здружение се регистрираше за претходна правна помош во Министерството за правда

[Apr 28 2014 ] Со поддршка на проектот Пристап до правда во Македонија, Здружението за граѓанско општество 8-ми СЕПТЕМВРИ - Скопје доби решение за давање на овластување од Министерството за правда за давање на претходна правна помош.