Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Општо
пронајди
Општо
Општо

ДЕБАТА „ЗАШТИТЕНИОТ СВЕДОК - ПОМЕЃУ ПРАВНАТА ДРЖАВА И ПРЕКРШУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА”

Заштитениот сведок го ограничува правото на одбрана

[Dec 10 2012 ] Посебната истражна мерка за прикривање на идентитетот на заштитените сведоци во Македонија е полна со недоречености и контрадикторности.

Општо

Реакција од 58 организации до Државната комисија за спречување корупција

[Dec 3 2012 ] Реакција од 58 организации до Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) за утврдените потреби да се воведе обврска за доставување анкетен лист за имотната состојба и изјава за интереси од страна на членовите на извршните органи на граѓанските оганизации

Општо
Општо

Ромите и имплементација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

Тркалезна маса

[Nov 30 2012 ] Фондацијата Отворено општество – Македонија(ФООМ), Здружението за хумано домување Хабитат Македонија и Здружението Национален ромски центар (НРЦ), на 30 ноември 2012 година, одржаа тркалезна маса „Ромите и имплементација на Законот за постапување со бесправно изградени објекти – состојби и предизвици“...

Прва  Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Следна  Последна