Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017
пронајди
Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

15 ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТПИШАА ДОГОВОР СО ВЛАДАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ХИВ И ТУБЕРКОЛОЗА

[Mar 1 2018 ] Активностите утврдени во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција, годинава ќе ги реализираат 15 граѓански организации кои аплицираа на јавниот повик на Министерството за здравство, кои за реализацијата ќе добијат 47 милиони денари.

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

РЕГИОНАЛНА ОБУКА ЗА МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТИ И ЗАСТАПУВАЊЕ

[Dec 25 2017 ] Регионална обука за мониторинг на буџети и застапување организирана од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, а со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.