Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Буџетска транспарентност
пронајди
Буџетска транспарентност

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА БУЏЕТСКИОТ ПРОЦЕС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА?

Видео за буџетскиот процес во Република Македонија

[Sep 22 2016 ] Ова кратко анимирано видео има за цел да ги информира граѓаните за текот на буџетскиот процес во Република Македонија. Во време на подготовка на предлог буџетот на РМ за 2017 година како и буџетите на општините, граѓаните не се доволно информирани за постапката на носење на буџетите на локално и централно ниво, за начинот на кој самите тие непосредно ќе се вклучат во буџетскиот процес како и за тоа како се трошат нивните пари.