Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017
пронајди
Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

НЕДЕЛА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 11-17.09.2017

[Sep 7 2017 ] Calendar of the activities that are part of the Annual CSO Week supported by USAID’s Civic Engagement Project (CEP) – a series of events promoting the work of CSOs to the broader public, and will take place from September 11 – 17, 2017, across the country.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

НАСТАН ЗА НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИ: „УПРАВУВАЊЕ СО ДИНАМИЧНИ МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

[Jun 8 2017 ] УСАИД Проектот за граѓанско учество ќе го организира првиот Настан за најдобри практики и иновации [BPIE] за размена на искуства, стратегии, тактики, знаење и најдобри практики меѓу поддржаните грантисти и партнери.

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАГРАДА ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО

[Jun 5 2017 ] Проектот на УСАИД за граѓанско учество ве поканува да присуствувате на доделувањето на годишната награда за младинско учество.

Прва  Претходна  1  2