п а р т н е р и
Архива
пронајди

КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 1 (ЕДЕН) КООРДИНАТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЗАЕДНИЦАТА ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА (ЗА ИСПРАЗНЕТО МЕСТО)

Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) во рамките на проектот „Општина по мерка на граѓаните“ објавува конкурс за ангажирање на 1 (еден) координатор за реализација на проектните активности во Центарот на заедницата во општина Струмица (за испразнето место).

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ВО ШКОЛАТА ЗА АКТИВНО ГРАЃАНСТВО

Во рамки на Школата за активно граѓанство, Форум-Цeнтар за стратегиски истражувања и документација (Форум–ЦСИД) објавува повик за шестата група учесници кои ќе посетуваат два модули обуки во текот на 2014 година и една алумни средба со учесниците од претходните групи учесници во Школата во 2015 година.

Прочитај повеќе

Конкурс за избор на ментори на средношколци и студенти Роми кои учат/студираат на медицински училишта/факултети во учебната 2014/15 година

Во рамките на Програмата за јавно здравство, во 2012 година, Фондацијата Oтворено општество – Македонија (ФООМ), продолжува со реализација на Програмата за медицински стипендии за Роми. Програмата содржи 4 компоненти: финансиска поддршка (стипендија), менторство, обука за застапување и медиумска компонента. Финансиската поддршка за програмата ја обезбедуваат Ромскиот образовен фонд од Будимпешта и Програмата за јавно здравство, Фондацијата Отворено општество Њујорк. Партнерска организација за реализација и координација на проектот во Македонија е Фондацијата Отворено општество - Македонија.

Прочитај повеќе

Прва  Претходна  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Следна  Последна