најава на активности

[Oct 19 2016 ] СТУДИСКА ПОСЕТА НА РОМАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА


Од 19 до 21 октомври 2016 година, со поддршка на Фондација Отворено општество-Македонија (ФООМ), ќе се одржи студиска посета на романски организации во Скопје и во Делчево.


Прочитај повеќе

[Oct 15 2016 ] ПРОЕКТЕН ФОРУМ ВО СТРУМИЦА


На 21 октомври 2016 година (петок), со почеток од 17.30 часот, во Домот на АРМ во Струмица, ќе се одржи проектен форум на кој граѓаните од општина Струмица ќе имаат можност да гласаат за најприоритетен проект кој ќе биде кофинансиран од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија и Општината Струмица. Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.


Прочитај повеќе
п а р т н е р и
настани и новости
Зајакнување и мобилизација на граѓаните

АЛАРМ 35 | 20 БАРАЊА ЗА ФЕР И ДЕМОКРАТСКИ ИЗБОРИ ВО 2016 ГОДИНА

Избори 2016 година


[21.10.2016] Поаѓајќи од забелешките и препораките дадени во извештаите на набљудувачките мисии за изборите во 2014 година и обврските од Копенхашкиот документ на ОБСЕ од 1990 година, а со цел организирање фер и демократски предвремени парламентарни избори во 2016 година, алармираме до Државната изборна комисија (ДИК) со серија од неколку препораки.

Интеграција на Ромите

ОДРЖАНА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ФАЦИЛИТАТОРИ И АНИМАТОРИ ВО РОМСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ


[21.10.2016] Од 12 до 16 октомври 2016 година, во хотелот Романтик во Велес, се одржа почетна обука за фацилитатори и аниматори во ромските заедници наменета за претставници на организациите Центар за демократски развој и иницијативи во Mакедонија - ЦДРИМ, НВО КХАМ - Делчево и Иницијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ, како и за претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник.

Општина по мерка на граѓаните

ОДРЖАН ГРАЃАНСКИ ФОРУМ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР


[21.10.2016] На 18 октомври 2016 година, во х. Холидеј Ин во Скопје, Општината Центар во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија и Центарот на заедницата на Општина Центар, одржаа граѓански форум на кој граѓаните имаа можност да гласаат за предложените проекти од акциските планови за образование, млади, социјална заштита и соработка за граѓанскиот сектор.

Заедничка рамка за правно зајакнување

СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ ВО БУДИМПЕШТА


[21.10.2016] Во периодот од 10 до 14 октомври 2016 година, во Будимпешта, како дел од Заедничката рамка за правно зајакнување на Фондациите Отворено општество се спроведе обука за правно зајакнување, на која учествуваа претставници на 23 држави од Европа, Африка, Азија, Северна и Јужна Америка.

Општина по мерка на граѓаните

ОДРЖАН ГРАЃАНСКИ ФОРУМ ВО ОПШТИНА СТРУГА


[21.10.2016] На 17 октомври 2016 година, во Општина Струга се одржа граѓански форум на кој учесниците имаа можност да гласаат за предложените проекти од акциските планови за образование, млади, социјална заштита и соработка со граѓанскиот сектор.

Општина по мерка на граѓаните

ОДРЖАНА ОБУКАТА „БУЏЕТСКА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО“


[21.10.2016] Од 14 до 16 октомври 2016 година, во Велес, во рамки на концептот Општина по мерка на граѓаните, се одржа обука на тема „Буџетска транспарентност и отчетност на локално ниво“ на која учествуваа вработени од општините Центар, Струга и Струмица и членови на Советите на овие општини.

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

АЛАРМ 34 | ЗДРАВСТВОТО НАЈСКАПО - ЗДРАВЈЕТО НАЈЕВТИНО!

Низ бројките на Буџетот на РМ за 2017 година


[21.10.2016] Од рекордни 3,35 милијарди евра предизборно предложени во Буџетот за 2017 година дури 1/5, односно 698 милиони евра, се испланирани да бидат потрошени за набавка на стоки и услуги (договорни услуги, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, комунални услуги, патни и дневни расходи, привремени вработувања и други тековни расходи).

пронајди
п у б л и к а ц и и